KOJARZENIE  RASOWYCH  TYPÓW

 Część 2-ga

Proponowane kierunki rozwoju: według typów głowy : autor E. Myczko ..

E.N. MYCZKO i W.A.BIELENKIJ DORADZA :
Jakie założenia powinni postawić sobie hodowcy w zorganizowanej i zaplanowanej hodowli Owczarka środkowo- azjatyckiego?
Należy :
po pierwsze: USTALIĆ KIERUNEK ROZWOJU WYBRANEGO TYPU.
po drugie: ODPOWIEDNIO DOBRAĆ RASOWY TRZON,

po trzecie: STOSOWAĆ KOLEJNO: INBRED I OUTBRED .

A jak powinno się łączyć w/w wewnątrz rasowe TYPY pomiędzy sobą?
Proponowane kierunki rozwoju :

 KLINOGŁOWE

Ponieważ ich budowa znacznie różni się od budowy innych typów, przy skrzyżowaniu z "cegło-głowymi" lub " niedźwiedzio-głowymi" dają zwykle mało interesujące potomstwo.
A następne pokolenia prezentują bardzo różne typy.

Przy doborze par w obrębie tego samego typu , należy wybierać osobniki posiadające jak najmniej charakterystycznych niedostatków , odnośnie lekkości budowy i spłaszczonej klatki piersiowej.
W przyszłości istnieje możliwość wyodrębnienia " klinogłowych" OSA w odrębną rasę

CEGŁOGŁOWEDobre skojarzenia dają piaskowe psy z Tadżykistanu i Uzbekistanu z Turkmeńskimi Ałabajami..  Często rodzą się psy z masywnymi głowami , płaskimi czaszkami i masywnymi kufami o bardzo płynnych liniach.Co najważniejsze te cechy przekazywane są również na następne pokolenia.
Te trzy odmiany są na tyle bliskie że można prowadzić wspólną hodowlę.
W hodowli jasnych odmian, szczególnie trzeba zwracać uwagę na zachowanie proporcji czaszkowo twarzowej 3:2, ponieważ przy skróceniu kufy wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się wadliwych zgryzów.
Bardzo zachęcające rezultaty przynosi również kojarzenie czerwonej odmiany SARKANDŻYKA z jasnymi odmianami Ałabajów, potomstwo uzyskuje, potężny , masywny korpus, ciężką głowę o poprawnych liniach i żywe umaszczenie.

Czarną odmianę najlepiej hodować osobno, Przy skrzyżowaniu z jasnymi odmianami otrzymuje się również interesujące potomstwo, jednak w umaszczeniu występują często czarne duże czarne plamy rozmieszczone niesymetrycznie na białym tle., zwane umaszczeniem ROZCZŁONKOWANYM, ponieważ wizualnie burzy ono sylwetkę zwierzęcia.  W hodowli potomków z takiego połączenia znowu pojawiają się dwie odmiany.
W hodowli samej czarno białej odmiany, selekcję trzeba prowadzić dając pierwszeństwo psom z grubą kością i płaską pokrywą czaszki, o ciężkiej głowie, z CIEMNYMI OCZAMI.
Najefektowniejsze umaszczenie to ciemny pies ze stosunkowo niewielkimi białymi znaczeniami, najlepiej minimalnej wielkości.

 
Czarne " tadżyki " można krzyżować z "nuratyńcami" i " turkuzami". W rezultacie szczeniaki rodzą się z masywnymi czaszkami, ciężką budową i osiągają pożądany wzrost. W tych skrzyżowaniach pojawiają się często szczeniaki o pręgowanym umaszczeniu, jako cecha recesywna.

Skrzyżowanie czarnych "tadżyków" z "persami" jest mniej pożądane gdyż występuje w nim duże prawdopodobieństwo pojawienia się psów z lekkimi kufami.

Turkuzy można natomiast łączyć jak wspomniano wyżej z "nurtyńcami" jak również z "persami", szczeniaki dziedziczą ciężkie głowy i mocny kościec.

NIEDŹWIEDZIOGŁOWEUWAGA: przypominamy, że psy z silnie rozwiniętymi policzkami i skośnie ustawionymi oczami uważane są za nietypowe. I należy wykluczyć je z hodowli..
Jeżeli cechy te są słabo wyrażone, niedźwiedzio-głowe można hodować same., pamiętając jednak o nie utrwalaniu nie pożądanych cech u potomstwa. Najmniej ryzykowne skojarzenia to skrzyżowanie niedźwiedzio-głowych  z najbardziej podobną odmianą "cegło-głowych. ": potomstwo często zachowuje masywną czaszkę cegłogłowych, jednak policzki są już mniej wyrażone.
Nie pożądane jest natomiast kojarzenie " niedźwiedziogłowych " z "klinogłowymi", gdyż u potomstwa , prawie na pewno pojawią się osobniki o leszczowatej budowie i zaostrzonej kufie.

Na podstawie :

 E.N.Myczko, W.A.Bielienkij „SREDNEAZJATSKAJA OVCZRKA „ Moskwa.1998r

Tłumaczenie : MJM.Majewska

Opracowała: Małgorzata Dustet