O rasie

POCZATEK  LINII  GARUN BEJA 

Drugą ,  oprócz  Czarnego Ekemena   uznaną  linią hodowlaną owczarka środkowoazjatyckiego   jest  Linia  GARUN BEJA .  W przeciwieństwie do linii  Czarnego Ekemena  mającej s1)oj początek  w  ojczystej  Turkmenii,  linia Garun Beja  powstała w rosyjskich hodowlach  planowych,  zapoczątkowanych    pracami badawczymi   w Instytucie    Fizjologi  Akademii Nauk  im . Pawłowa  w Leningradzie .      Prowadzono  w nim  badania rasowych odrębności  typu wyższej czynności nerwowej u psów przeznaczonych do dalszego rozrodu w  celach  hodowlanych .

 W tym celu   w roku  1957 , zakupiono  w  TURKMENI   6 czystej krwi Owczarków Środkowo-azjatyckich, 3 samce i 3 suki, (gdzie używane były jako psy stróżujące,do ochrony stad owiec karakułowych przed  wilkami.)   

 Między innymi ,  zakupiono  w tym czasie   samca  BASAR-BIEK ( Sary Kanczik x Bajnak) ur.1954, waga: 32 kg, bury

 i sukę SARY-GUL ( Sary Ak Biek x Ałasz) ur.1955 ,waga: 25kg, ruda,  oraz  inne   sprowadzone   z Tadzykistanu  (AKBOY)  czy  Uzbekistanu (  RAMIT ) 

Określenie  typu wyższej czynności nerwowej   odbywało  się  według  metodyki  pokarmowo-wydzielniczej ,  a  opublikowane   w Tabelach  Instytutu ,   wyniki   stały się  podstawą    późniejszych  skojarzeń  hodowlanych . Widac w nich  wyraźnie   ,  że psy    łączone  były  w pary  według    typu  charakteru    reakcji  motorycznych .(  powolny charakter reakcji  z powolnym  a żywy i umiarkowanie żywy z żywym  przy   eliminowaniu  osobników  o typie  reakcji   bardzo powolnym   ) Przy doborze par  brano  również pod uwagę  oceny  z  wypełniania  przez psy  służby wartowniczej  , oceny z  eksterieru  , masywności  budowy   ,   jak również reakcji orientacyjno – badawczych . 

    Po tych psach   uzyskano  w Instytucie  cztery mioty. W roku 1958 częśc psów  została przekazana do  Centralnej Hodowli  przy Szkole Służb Specjalnych  zwiększając   tym samym  ilośc ośrodków  hodowlanych  .

Potomkami   w/w  psów była  para  SARDAR  i RAKSZA  .

PRZODKI  ZE STRONY  RAKSZY   matki Garun Beja :  Sary Giul i Ak Bieliek,  przywiezione  z K-zu Samsonowo z Turkmenii ,Bagira, AJNA , ALTAJ ojciec Kelin, i  AKBOY przywieziony z Tadzykistanu ,

PRZODKI  ZE STRONY  SARDARA- ojca Garun Beja  :   Bagira , AINA,  ALTAJ ojciec Nuchy, Akboj z Tadzykistanu

1.     2       PRA

 -PRA  DZIADKI  : 1. Sary Gul ur. 1955  i  2.    Ak Bieliek ur. 1954 zakupione  w Turkmenii w Kołchozie Samsonowo .

 3       4.        

3. Pra, pra, pra babka Bagira ur. 1958 matka AJNY , 4. pra dziadek   ALTAY ur. 1963, syn AJNY , ojciec  Kellin i Nuchy  

5.                         6. .

5.   Pra pra babka  AJNA-( Akboj x Bagira ) ur. 1960      6.   AKBOY- ur. 1956, ojciec AJNY , wywieziony z Tadzykistanu

DZIADKI   GARUN BEJA  I  GASSAR  CHANA

7.  8  9.  7)  Dziadek -KARA -GIEZ- ur.1959, ojciec RAKSZY ……8)  babka KELIN –1968r

 9 ) matka RAKSZY   babka NUCHA  1970r-matka Sardara 

GARUN BEJ - PROTOPLASTA LINII  ur. 1975 roku 

W  1975r.  po Sardarze  I Rakszy , otrzymano zinbredowany    3: 3  na AŁTAJA  , miot   z którego Garun BEJ i Gassar Han -  wyznaczyły nowy etap pracy nad rasą w Leningradzie i wielu miastach RSFSR.    Rodzeństwo Garun Beja to : oprócz Gasar Hana  , Girej Han, Gezał, Gafi Dzan, Gutur, Giurza, Giuldzan, Gwieli Gitana 

 Linia  GARUN BEJA  , podobnie  jak   linia  Cz. Ekemena , ma  swoje   oblicze  i trudno pomylic jej  potomków. Charakterystycznym  kolorem   umaszczenia  są kolory  stepu  :  płowy , słomkowy,  piaskowy ,  szaro -bury ,  rudy ,  oraz wszelkie  odcienie  beżu  często  z jasnym  podszerstkiem  i  ciemnymi     podpaleniami  na masce . 

 Dzięki  szeroko  zaplanowanej pracy hodowlanej    , drzewo genealogiczne  potomków  GARUN BEJA    przedstawia się nadzwyczaj  okazale   .  Obszerna  inwentaryzacja   miotów,  rodowodów  i   osiągnięc  wystawowych   poparta   jest   bogatą  dokumentacją  fotograficzną  w różnych okresach  rozwoju   szczeniąt   .    Skrupulatnie prowadzona  dokumentacja   skojarzeń -  do 5-tego i  więcej   pokolenia  , wzorcowe     stosowanie inbredów  ,  oraz   pozytywne wyniki skojarzeń,   wskazują  na  profesjonalną  , konsekwentną  i  długoplanową  pracę  hodowlaną  rosyjskich  Organizacji kynologicznych   , godną naśladowania  zarówno przy  kontynuacji  linii   już  rozpoczętych jak i   kształtowaniu nowych  .  ( ver :     http://saospb.narod.ru/prochloe.htm     )

Rodzice  :

 o. SARDAR  ( RAMITz Uzbekistanu x NUCHA )x m. RAKSZA ( Kara-giez x Kelin )  

 .X          

 10.    Sardar  ur.1973 r  ( patrz  rodzeństwo) ……11.          Raksza ur.  1971 rok (patrz - rodzeństwo)

GARUN BEJ  i  rodzenstwo miotowe  

 

 .

  od lewej : górna linia  Garun Bej , dolna  brat  Garun Beja   GASSAR –HAN  , jego corka Isztar i syn Rafat

reszta rodzeństwa Garun BEJA  z miotu  Sardar x Raksza.  : GIREJ HAN,  GEZAŁ , GAFI  DZHAN , GUTUR, GWIELI GITANA , GIURZA ,GIULDZAN

.....

Od lewej 2x  Gafi Dzan , Giurza, Gwieli Gitana i Giezał 

Rodzeństwo  ojca  SARDARA  :

...

Od lewej : SEMUR, SAFIR, SAJNA

Rodzeństwo RAKSZY :

 ...

Od lewej : Raksza,  Razdan, i 2x Rem ,

. 

Od lewej : 2x Rika i Rem

POTOMSTWO  GARUN BEJA 

1-Sze pokolenie  - synowie , córki

Miot ur. 1978r

Rodzice :    Garun Bej   X   Raksza    .  Uwaga  :  skojarzenie wsobne  syna  z matką  Rakszą. –!!!

 od lewej : matka Raksza , Ałładin, Amir Han     

..

Miot ur. 1981

Rodzice ;   Garun Bej  X   BEKIRA    ..(  potomstwo 1.  KARAM, 2.  Kurbaszi )

Garun Bej   X   Bekira  

Uwagi :  w rodowodzie Garun Beja w 4-  tym pokoleniu  zarówno  ze strony matki i ojca występuje ten sam pradziadek   ALTAY syn Ajny  . 

1....2.    .

 

Rodzice :   Garun Bej  X FARIDA =  2 mioty 

Garun BEJ    X  Farida -

1. ur.1985r. –    potomstwo :    Liutidza,  Lialmikar, LIVIA ,  Lipsi,  Liangar ( 2X) 

 2.  Miot ur. 1983r.  potomstwo :   Dzejla, Dzejna  ..

.1..

..4 X  córka  Liutidza -  wielokrotna medalistka   

23.4...5 ..5..6.7...8

.9 10 1112

 od góry :  Liutidza(4 x ) ,2. Lialmikar, 3.LIVIA , 4. Lipsi, 5. Liangar ( 2X)  6. Dzejna, 7 , 8.i 9.10 . Dzejla  11i 12Livia   

MIOT  ur. 1986r.  

Rodzice   :   GARUN BEJ  x    PENDZE   

Garun  Bej  X Pendze 

Potomstwo :  Zw. SWIATA  1990-  HAJSZA

Hajsza- ..

             

MIOT UR. 1987 r  

Rodzice :      GARUN BEJ      X     TARMA ….

GARUN BEJ x TARMA  X 

Potomstwo : Jubatdan .. Junak, Jukara, Juzbaszi  ( brak foto )

 JUBATDAN 

 2-gie pokolenie -  WNUKI 

Miot ur. 1987r 

Rodzice :     ILHAN ( wnuk  Gassar Hana )  x LIVIA  (  córka G.)

UWAGA : !!!!  inbred  na Sardara i Raksze  !!!!!

 w rodowodzie Livi w 2-gim pokoleniu występuje  Garun Bej a  w  rodowodzie ILHANA w 3-cim  pokoleniu jego brat Garun Beja – Gassar Han .  

ILHAN x LIVIA   X     

Potomstwo : od lewej  2  x  Alex, AŁAN, AISZA 

MIOT- ur. 1988rok

Rodzice :  LIANGAR  (syn G.Beja )  X   EŁDYZ  

Liangar  X Ełdyz   

Potomstwo :  Rzeza, Rzoszgun , Rzejnar

 Rzeza  :   ,.. 

Rzoszgun  Rzejnar -

 

 MIOT-  ur. 1990  

Rodzice:    JUBATDAN (  syn G.B.)  X  EKIMEN ( z Turkmenii) 

                    X

Potomstwo  : Jurgen , Jusif  .. Jusif

Miot 1990 roku

Rodzice :   ILHAN  ( wnuk G.H) X LIUTIDŻA ( córka G.B)  

.ILHAN    X Liutidża   

Potomki :

Od lewej;  Hajał Gulsara, Hagun Dzan- Hator Dzan  i  Hatur Dzan 

……. 

Od lewej :  HORANTA 

.  

Miot.ur. 1990 r

Rodzice :    LIANGAR  (syn G.Beja .)   x    GAJA ( wnuczka Gassar Hana )    (  potomstwo :   Araj, Ałmazar, Ajlag , Agtarma ) 

Liangar . X  GAJA   .=

  potomstwo :

...

Od lewej : ARAJ, AJŁAG

MIOT  ur. 1986 r

Rodzice :  AŁASZ   x      Dzejla ( córka G. ) ( potomstwo  ;Arat, Ajran, Asmar, Arcza)   

.AŁASZ   X   DZEJLA = 

Potomstwo :

1 2 .3

Od lewej : 1. ARAT,  2. AJRAN ,   3  ASMAR , i  4..  ARCHA

3.4  .

 

3-cie pokolenie -  prawnuki  Garun Beja

MIOT-ur. 1993 roku

Rodzice : PAJHAZ  (wnuk G.Beja ) X ŁAŁDŻAN  (brak foto rodziców )  

Foto dziadków;        1 2.3.

4. 5..6.7

Foto dziadków ; 1.  Jubatdan 2. AJRAN , 3. Umit corka Cz. Ekemena

Foto pradziadków : 4. Tarma , 5. Ojra , 6. Czrny Ekemen , 7. Garun Bej

Potomstwo : ZARLIK-

.  ..  .

MIOT ur. 1994roku

Rodzice :   LEITIB HAN ( oj. Tibul x m. Zlata –prawn. G.Beja )   X     Nargul   

Potomstwo :    Adałasz  ( jedyne zdjecie )

 LEITIB-HAN ( brat Los Batyr CHana )    X  NARGUL   =  syn  ADAŁASZ     

MIOT ur. 2000 r

Rodzice :  JUSI ( wnuk G.)  x Czapar AJAł   = ( Dzawanszir, Dilbat )   

Jusi   X   Czapar AJAŁ 

Potomstwo :

DZAWANSIR .DILBAT

4- te pokolenie – pra- pra wnuki 

MIOT ur. = 1993  r.

Rodzice :     IT ILBIS  ( prawnuk G.B ) x LIUTIDZA  ( córka Garun Beja  )

( potomstwo :  Asker, Akbar, Aszszur – Han , Amarabelle , Aktarta, Ajsara ) 

IT ILBIS X  Liutidża-

. ASKER

od lewej ASHUR HAN  ....Akbar

AKTARTA Ajsara

Amarabella

MIOT ur. 1996r

Rodzice  :  LEITIB –HAN      X       NARGUL   (brak foto_ ) 

LEITIB HAN   X   NARGUL  (  aborygen  z Turkmenii)

Potomstwo :  :

Łarrima   

Łoksa          Łota

 MIOT -1995r.

Rodzice :   IT IHSAR (prawnuk G.B)   X KOKNUS ( prawnuczka Cz. Ekemena) _

 X

Potomstwo : pra-prawnuki- Garun Beja

123

4.5.6

Od lewej: 1.BAHTARMA ,  2. BAHRI,   3.BIŁŁYM , 4.BARRAKIB ,   5.BAHRAM,   6.  BIŁŁYK 

MIOT:  1997 rok 

Rodzice :   HATIM TAJ (prawnuk G.Beja )  x   ERZELIK ( prawnuczka G.Beja ) 

                X

Matka  Hatim TAJA     - CH.RU –IT INNIN :  wnuczka Garun Beja

Ojciec    ERZELIK –         CH.RU – IT IRI    wnuk Garun Beja

Potomstwo : pra-prawnuki Garun Beja

.12.

3.4

Od lewej: 1. Ardar , 2. Arzak , 3. Arian , 4. Aj Tugun

Dalsze pokolenia  śledząc rodowody  przedstawicieli linii   możemy zaobserwowac,  po stronach obu rodzicow , powtarzających  naprzemiennie   Garun BEJ  lub jego brata   Gassar Hana.  Duży wkład w tworzeniu linii  mieli  kojarzeni   ze sobą  bracia przyrodni, lub kuzyni  ,  potomkowie  Garun Beja i Gassar Hana.     

 SŁAWNI   PRZEDSTAWICIELE LINII   -   POKREWIEŃSTWO  

1. REM  -       ur 1971r. ( Kara –Giez x Kelin )  -     wujek   Garun Beja , brat matki Rakszy

2..LIUTIDŻA-  ur.1985r. ( Garun Bej x Farida) -  córka Garun Beja

3. ASMAR –   ur. 1986r ( Ałasz  x Dżejla  )  -     wnuk Garun Beja

4. Ch.Św. HAJSZA  ur. 1986r.  ( Garun Bej x Pendże ) -    córka G.B 

5. LEITIB  HAN       ur . 1988r.  (  Tibul x Zlata ) -  prawnuk Barun Beja , brat Los Batyr Hana

6.  KAMSZA    ur. 1989r.  (   Etem x Urgiel)   -wnuczka Cz. Ekemena i  prawnuczka Garun Beja

7. ARAJ     ur. 1990 r (   Liangar x Gaja )  -  wnuk Garun Beja i prawnuk Gassar Hana

8. HORANTA  ur. 1990 r. ( ILHAN x Liutidża )  -  wnuczka Garun Beja, prawnuczka Gassar Hana

9. GEL ALKARA – ur. 1992r (  Karun x Gełła )  -  prawnuczka Cz. Ekemena i  pra-pra ciotka Garun .B.

10.UCZ –WATACH – ur. 1992r (  Karun x Uczkara )  -prawnuk Cz.Ekemena i pra-prawnuk Garun Beja  

11. Ch. Rosji  AKTARTA    ur.  1993r.  (  It Iblis x Liutidża )  - wnuczka I pra- prawnuczka  Garun Beja

12. HADAJAT   ur.  1994 r (  Jusif x  IT- innin  )  - prawnuk i pra- prawnuk Garun Beja 

13. HATIM –TAJ   ur.  1994 r. (  JUSIF x IT- innin ) – prawnuk i pra-prawnuk Garun Beja                        

1. 2. 3. 4.5.6.

6.  7.  8...

8..9.    10. .   

  11 .12. 13.       

Literatura:
na podstawie rodowodów zawartych w: http://saospb.narod.ru/prochloe.htm

opracowała: Małgorzata Dustet