Rodowód Bakshi

I POKOLENIE II POKOLENIE III POKOLENIE IV POKOLENIE
GULUZ SAKSONIYA
TASHIR
ARAB-AK-NUKKER
TAHMED
AYGUL-AK-NUKKER
SLAVIYA SAKSONIYA
EZON
BERTA
ADELINA SAKSONIYA
EZON
BASSAR
AKBELEK
BASSARA BASSAR
AYSHE
MIZARA-ALU-CRIMEA
ARAS-AKBAY
ABAS
AKBAY
AKBILEK
BAHRA YUVASH
SARY ANURA
TAYSHE ALU
RAHMET
AKBAY
AKBILEK
KANDZHIK-ALU
ABBAT
KAYCHI