I POKOLENIE II POKOLENIE III POKOLENIE IV POKOLENIE V POKOLENIE
CHERVONY TUZ MEDNOVO OZERA
ZULMAT
ISHKASHIM IZ KLOVI KUZGUN IZ KLOVI
AZIM-SZAHRAZ-KLOVI
KORA
ISFANA NAISZAH KLOVI
ISFARA KLOVI
AZGUL IZ KLOVI ABBAS-SZAHRAZ-KLOVI
HIRS
SZAHRAZADA
NARGUZ NAYKANAS KLOVI
SOBIR SZIŁVAD SI
NAVDIRA
FAUZEL-KAMAR
DARDAR
KUZGUN IZ KLOVI
AZIM-SZAHRAZ-KLOVI
KORA
ZHUL-DUZ IZ RUSSKOY LEGENDY
RASUL CHAN
O SAYAT
VAHIM S MEDNOGO OZERA
BAYBURI SANGA DŻALYŁ
DOM SEMARGLA BOYARIN
BAYBURI SZANDI AMINA
MTEMI OMAD
SETKH IT HIRS
SAUDA IZ ITLARY
IT-SANGA SHEMAL
IT-IR KARADAG
GAPLAN
BARON -
-
BERTA -
-
BUCHA
TAYMAS -
-
FARA -
-
DAYNA S MEDNOGO OZERA
SHER-GIZ GAJYM
DARSTAN RAGPAN
DARSTAN ALLADIN
DARSTAN KUTASZ
VILGURA
ERGIS
ZAYNURA
MTEMI OMAD
SETKH IT HIRS
SARDAR
SETKH AKBASH
SAUDA IZ ITLARY
URTEMBAY
IDZHEN